اين جانب من... امروز که نه مدتی است تصميم گرفته ام فقط کمی عوض شوم... بهتر از ديروز... مثل صا ايران...!!!

حالا هر کی حوصله داره می تونه يه خورده نه زياد نقد کنه تا من بخونمش...07.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
mamad

سر به ما نميزنی نقدم که ديگه جالب نمی نويسی