می روم! به قیمت دلم!!!!

رفتم پیش حاجی ! گفتم سال بعد دیگه نمیام!!!!!!!!! ذلم گرفته ... حتی وقتی هنوز نه کسی می داند و نه کسی حدس می زند... دلم برای همه اونایییی که دوسشون دارم و نمی بینمشون گرفت... 

دلم خیلی گرفته...

/ 0 نظر / 17 بازدید