آرامش!

تنها به یک دلیل خودم را نمی کشم!

اما همان دلیل خودش می کشد مرا....

 

شعر فقط قشنگ بود! هیچ حسی تو من نیس!!!

.

.

.

به خودم قول داده بودم بی خیال بشم... دیگه سراغت نیام... اما نشد! مثل همیشه ... همیشه که تصمیمی میگیری و آنچه تو می خواهی نمی شود...!!! 

این بار برای دو بار خوندم همه متنی که برا من نوشته بودی!!!! اروم... دو بار... کلمه کلمه شو... اشک تو چشام جمع شد... این بهترین کلمه هایی بود که می تونستی برای من یادگار بذاری... وسط گیر و دار شبهای خسته من ارامشی بود... 

یاد اولین روز افتادم...

تو فوق العاده باش... خدا بهترین ها رو برات فراهم می کنه!!! 

.

.

.

وعده ما بهشت!!!  :(((((

/ 0 نظر / 16 بازدید