تفریح سالم...

خیلی کم پیش میاد بهشت زهرا برم... ولی رفتم امروز ... به بهانه ای... قذم زدن میون سنگهای خاک گرفته و خوندن روی قبرها اگه چه مکروهه ولی تفریح سالم این روزهای منه... 

بدترین قسمت تفریحم قطعه شهداست... وقتی مادرای پیر و تموم شده رو می بینم که نشتن کنار قبر بچشون ... گاهی دعا می خونن... گاهی حرف می زنن... به گمانم درد دل می کنن... و گاهی سر کج می کنن و فقط نگاه می کنن... اشک جمع میشه تو چش من وقتی می بینم این صحنه رو... برام تحملش غیر ممکنه... راهم و می گیرم و میرم تا پیرزن بعدی...

کمی جلوتر... به سختی خم می شه...! داره روی قبر بچه شو می شوره... ! زیر چشمی نگاه می کنم به قبر بچش ... 21 سالش بوده... 

:((((

/ 1 نظر / 15 بازدید
ali

faghat ye chiz :[ناراحت][گریه]