شیار 143

ساعت حدود یک نیمه شبه...

 دلم گرفته...

 از فیلم شیار شاید...

و شاید بیشتر ... از خودم...

از انتطار که

یر می کند آدم را...

 و بیشتر از آن از خودم...

امشب کلی گریه کردم... مثل قبلترها...

 برای واژه انتظار 

وبیشتر برای تو!!!!

/ 0 نظر / 39 بازدید