دو تا مطلب الان می خوام بنويسم که فردا يا امروز  ـولی بعد از شنيدن نظرهای شما!ـ می خوام کاملش رو بنويسم!

 

يک! اينکه: ای وای بر اسيری کز ياد رفته باشد!02.gif

 

دوم... رويا!!!24.gif

 

لطفا خودتونو کنترل کنيد فقط راجع به دومی نظر نديد!!!04.gif

/ 6 نظر / 2 بازدید
پونه

اون اسيری سخت نيست اون ازياد رفتن بيچاره ات ميکنه

roya

اين دوميه که گفتی کيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..ای نامرد;-)

jack!??????????????????

راستی يه چيزي! چرا اين دو تا پستت با هم در تضادند؟!اين ميگه ای وای بر اسيری کز ياد رفته باشد..... اون يکی ميگه مرا هرگز مباد آن دم که بی ياد تو! بنشينم

.............

اين يارو چقدر خره......................

جواد

حد اقل جلوی خودش ننویس!

محمد

هيچکدام تنها يک چيز که آن هم به اولی نزديک تر است : تنهايی