ترنجبین!!

هواخواه تو ام جانا و می دانم که می دانی ! 

 

۱۴ روز گذشت... 

۱۴ روزه که توی من تویی ! توی جدید... مخاطب جدبد ! 

مخاطب جدیدم رو بیشتر از مخاطب قدیم دوست دارم ! خیلی بیشتر و متفاوت تر  !!! 

 

سوال بزرگ 

حالا از این به بعد به قول بهنام کبیر هدف نوشتن برای فهمیدنه یا نوشتن برای نفهمیدن !! 

 

 

این روزها دغدغه ها تو ذهنم خیلی زیاد شده ... 

بزرگترین چالش ! این حجم ازدوست داشتن مخلوط با نگرانی  

 

دغدغه آینده

 

 

 

 

 

شب به تنهایی خودش مامور بر ازار ماست 

وای از آن ساعت 

که با غم هم تبانی می کند ! 

/ 0 نظر / 116 بازدید