بیدل!

خطی کشید روی تمام سوال ها
تعریف ها معادله ها احتمال ها

خطی کشید روی تساوی عقل و عشق
خطی دگر به قاعده ها و مثال ها

خطی دگر کشید به قانون خویشتن
قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها

از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خط ها و خال ها

خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال ها

 

دلم پر از حرفه... حرفهایی برای نگفتن... نوشتنی برای خوانده نشدن...! دستم هم به نوشتن می رود گاهی... باز می کنم این در دلم  را و می بندم... ولی ... ولی... ولی دلم به نوشتن نیست... باید بماند و بترکد!!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
*ღ*مرد احساسی*ღ*

خیلی وقتها …. خیلی دیر آدمهای اطرافت را میشناسی ! آن وقت تازه یاد میگیری ؛ به خیلی ها بگویی : لطفاً جلوتر نیا … !!! ... ب منم سر بزنید..این چندمین باره میام وبتون