سبک...

همه می نالند!

از آنچه دارند و همه نداریشان!!!!؟ 

حضرت خدا... سوالیست بزرگ که چرا من راضیم !!!؟

/ 4 نظر / 22 بازدید
هیچ

چه سکوت کر کننده ای دارد این وبلاگ!!! میدانم و میدانی که...

هیچ

راستی... اجازه! من همان شاگرد ساده (؟) ام!!!! که...

هیچ

یادم رفت که بگم .... چه زیبا مینویسید!!! راست است که میگوند آنچه از دل بر آید بر دل نشیند...!! مرا یاد حسین پناهی می اندازید!!