Why?

گاه یک سوال ساده،
یک سوال کوچک،
نفوذ میکند در ذهنت!
شب ها بیدارت میدارد و روزها غمگین...
و تو به ازای هر لحظه ای ک جوابی برایش نداری، بیشتر میشکنی!!!
یک سوال ساده مانند : " چرا؟؟ "

/ 1 نظر / 19 بازدید
. ...............

واقعا[ناراحت][دلشکسته] چقد دلم برات تنگ شدده بود خوشحالم ک بر گشتی [گریه]