گنگ!

فضای خوبی نیس... در عین فضای خوب!

نمی دونم چی باید بنویسم... و چی جوری

 سکوت می کنم که ببینم چی میشه بالاخره!

/ 2 نظر / 19 بازدید
............

سلام معلم من ..

شکلات بانو

نیمه پر لیوان رو ببینی...خوبیهاش بیشتر از بدی هاش میشه