طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                             چو درد در تو نبیند که را دوا بکند...02.gif

 

 

سلام محمدم07.gif... و حاج امیر خوب من10.gif... نمیدونم باید توضیح بدم یا نه...

...

می دونی...

...

نه!!!

 سعی کن بهش فکر کنی...!!! همین...06.gif

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
amir

چی تو دلت يا بگو يا بنويس