آسمان خسته شده است...02.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

            خبری از باران نیست...

خاک صحرا خیس است...

            چشم من خیس تر از خاک

                        دل من خیس ترین...17.gif

 

نکند تا ابد الدهر نبارد باران...!!!15.gif

 

نگرانم...

            بادها آرام تر...

                        بگذارید که ابر لحظه ای خستگی از تن بکند...

.... نه....!!!11.gif

            چه می گویم من...!!!

بادها خوش بوزید...

            های و هویی بکنید...

                        نگذارید که ابر بیش از این آرام بماند...

                                    وقت باریدن ابر است...!!!15.gif

 

 

 

سلام خوب من... نازنین محمد من07.gif... دلم برات بد جوری تنگ شده... اینجا همه خوابیده اند...( دیشب...!!!) ساعت یک نیمه شبه...24.gif و من بی خوابی به سرم زده... شاید هم از خواب خسته شده ام...  از اینکه مجبوریم شبها بخوابیم و روز بیدار باشیم... 31.gif

 به اتاقم که رسیدم روی تختم دراز کشیدم و آروم آروم برات گریه کردم...17.gif چقدر خوب بود... فقط من می دانستم که برای تو گریه می کنم... حتی تو هم نمی دانستی...طاقباز خوابیدم و بعد هی به تو فکر کردم...15.gif آنقدر که خوابم برد ... فقط شاید برای اینکه خواب تو را ببینم...!!!24.gif

 

/ 0 نظر / 2 بازدید