مردم این روزها روبروی زیبایی می نشینند و خوابشان می برد...02.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نه امیر 07.gifخوبم... نازنین محمد 10.gifزیبای من من هیچگاه خواب را با تو معاوضه نمی کنم... اگر گاه به رختخواب می روم و چنگ در چنگ آن حریر آبیم می خوابم از این روست که شاید در این شب دراز کمی هم به یاد من باشی در شب گردیت به من هم سری بزنی...15.gif

 

در این چند روز اعتکاف همیشه در کنار دلم جای تو را و محمدم را خالی دیده ام و وای که چقدر سخت بود... بدون هیچ زیبایی سه روز زندگی راتحمل کردن چقدر سخت بود... منتظرت مانم... در خواب و در بیداری... 08.gif

 

شبهای درازت را کمی هم برای من بگذار... برای من... تنهابرای من... یک غریب آشفته... 15.gif

 

/ 0 نظر / 2 بازدید