دلبستگی!

دلبستگی بهای سنگینی دارد!

دلبستگی گاه رفتن زیر بار گرانی است که کمر خم می کند.

رسم دلبستگی ندانی و دلبسته شوی...

انگار که در مسیر طوفان گام نهاده ای...

جان سالم به در بردن از آن می شود کاری بزرگ...

به بزرگی لمس ماه!!!!

/ 3 نظر / 17 بازدید
امیر

دلم میخواد باتون حرف بزنم ... طولانی حرف بزنم

رضا

بدم میاد ازت

رسم دل بستن چیه...؟؟