عابران قد خمیدهّ!

امروز همان روز است... همان روز که عابران خمیده وقت ندارند تا لحظه ای سر بلند باشند و آفتاب را ببینند...

                                                                   – آفتاب در آسمان را!- 

 امروز همان روز است... همان روز که این قطار قدیمی در بستر موازی تکرار یک لحظه توقف کند...

                                                                    – بی بهانه!-

و چشم های خواب آلود طرح واژگون جنگل را در آب ببینند...

                                                امروز قرار بود همان روز باشد....

همان روزی که پرواز دستهای صمیمی می خواست در جستجوی دوست آغاز شود...

                                                                     ـ باز می گویم می خواست...!!!ـ

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
حامد

سلام عزيزم عزيزم سلام مسخره كردي تو مارو والسلام بابا تو اين همه احساس رو از كجا آوردي باشه ديگه با ما اونجوري با از ما بهترون اينجوري خلاصه اينكه كشته ما رو اين ادا و اطفارات ولي براي اينكه زياد تو حالت نخوره(هر چند يقين قلبي دارم كه تو خيلي پرو تر از اين حرفها هستي)كار قشنگيه به هر حال ...