رها!

گویا بریده ای ...
از من که سالهاست گفته ام “ایاک نعبد”
اما به دیگران هم دلسپرده ام
از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین”
اما به دیگران هم تکیه کرده ام
اما رهایم نکن

/ 2 نظر / 15 بازدید

به « عیب پوشی » و « بخشایش » خدا سوگند خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست...

سيد

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار کاری که خدا با تو می کند . . .