ديشب يه چی نوشته بودم راجع به وباليت!!! (رجوع کنيد به ديروز...!!!) يه نفر نظر گذاشته بود برام... به نام پسره... اگه اشتباه نکنم به اين معنا که اگه آدم طرف مقابلشو دوست داشته باشه هيچ وقت احساس وباليت نمی کنه...!!!11.gif

قابل تامل بود...(هر چند اگه اسمشو می نوشت قابل تامل تر می شد...!) به هر حال امروز می خوام راجع به نظر اون بنويسم!

می دونی پسرم! اين دقيقا همون اشتباهيه که بعضی از شماها می کنيد... فقط کافی نيست که تو طرفو دوست داشته باشی... بله... اگه عرضه داشتی تونستی اونی باشی که طرفت می خواد... تونستی خودتو اونی بسازی که طرفت دوست داره... خلاصه بگم... اگه عرضه داشتی که بعد از يه مدت اونم تو رو دوست داشته باشه اونوقت هميشه تو بغل هم باشيد هيچکدوم احساس وبال بودن نمی کنن...07.gif

ولی می دونی گير ما چيه... احساس ميکنيم اگه ما کسی رو دوست داريم طرف غلط می کنه ما رو دوست نداشته باشه... (قراره مفصل راجع به اين جمله آخر بعدا بنويسم... قابل توجه جواد!) اونوقته که تو وبالی... چه طرف غلط رو بکنه يه نه!!! 13.gif

اخرش می خوام بگم که وقتی يکی وبال ديگريست که بيشتر از اندازه رفاقتشون بخواهد با اون يکی باشه!!!  

/ 2 نظر / 2 بازدید
من!

با عرض پوزش از همکلاسی گلم...!!! چون نفهميدی من چی می خواستم بهت بگم... شايدم فهميدی و نخواستی بفهمی من نظرتو پاک کردم... من برا همينه که از نوشتن اين جور حرفها بدم مياد... برا اينکه نمی تونم سرت داد بکشم... اونقدر که مطلب به خوردت بره!

(همان متهم همیشگی)

برادر ما که چيزی نگفتيم!!! ولی با اين حال اگر هم اشتب فهميدی یا اشتب کردم...در هر دو صورت ببخشید!!! ما که...! فقط می تونم بگم که هیچی نمی تونم بگم عزیز!!!