آدم بعضی شبا دوست داره تنها. خودشو خودشو تاريکی شب باشه... بعد بره تو رختخوابو چنگ برنه به همون حرير آبی آشنای تختش و سرشو تا ته فشار بده تو تنها همدم نرمش!!!

بعد تو بعد از چند دقيقه بيای و بالش خيس باشه...!!!

 

اونوقته که همه فکر می کنن تو عاشق شدی... و هيچ کی نمی فهمه تو کجا له شدی... واين تمام عشق دنياست... تنها سوختن!!! تنها کار من بدون تو!02.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
mamad

سلام احمد جان خيلی وقت بود سر بهت نزدم ببخشيد مطلبت تکونم داد چون لکه های خشک شده روی بالشت يادم افتاد