ناصحم گفت:

که جز غم چه هنر دارد عشق!

برو ای خواجه عاقل!!!!

هنر بهتر از این!!!؟

 

هر روز که می گذره احساس ناتوانی من در مدرسه بیشتر میشه... میشینم و بغض می کنم... از اینکه می بینم غمهای بچه هامو و ناتوانم از کمک کردنشون! مث پدری که خراب شدن بجشو نگاه می کنه و آب میشه...

چه بی هوا، هوای گریه دارم...

/ 0 نظر / 17 بازدید