سلام امیر خوب من07.gif... امروز برای تو خواهم نوشت...24.gif فقط و فقط برای تو و نه برای هيچ کس دیگر...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

غروب است و هوا دلگیر است و من...

_ تنها...!!! _31.gif

حضور برگ برگ قصه ها با من

ولی من همچنان تنها...!!!31.gif

هر از چندی

                به خلوت می نشینم

                                            ولی تنها...02.gif

 

 

 

 

 

امیر من07.gif... زیبای خوبم امروز یکی از همان چندی هاست... و من اینجانشسته ام و آرام آرام به تو فکر می کنم... 02.gif

گاهی چنگ می زنم و از دور دست ذهنم خاطره ای بیرون می کشم و خوب تو را به آغوش می کشم ولی حیف... چند لحظه بعد مچاله شده اش را به گوشه ای پرت می کنم...تو فقط یک خاطره ای...17.gif یک خاطره چاق03.gif...!!!

 

نه 11.gif... امیرم07.gif...نازنين خوب من... تو هستی با من و برای من برای همیشه....!!!05.gif23.gif

 

/ 0 نظر / 2 بازدید