مکن دلدل ای دل... بزن دل به دریا...

گاهی به ساعتها... گوش مس کنم... این را... 

http://bachehayeghalam.ir/audio/imam-mahdi/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C/

 

البته اینم لینک محمود کریمیش که اول حاج محمود خونده...

http://rasekhoon.net/media/show/701998/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-)/

/ 4 نظر / 17 بازدید
Miss Jack!

بینظیر بوده... هست... همیشه هم خواهد بود...!

.

راستي اين روزا عكس درباره ي وبت خيلي ترسناك شده[اضطراب]

سيد

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي... چه بغض ها که در گلو رسوب شد نيامدي تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام... دوباره صبح، ظهر، غروب شد نيامدي اللهم عجل لوليک الفرج.

........

واگویه ای از روزنوشتهای مرد مهربانی که عشقش همان کودکان ساده ای هستند که بی دریغ دوست می دارند... یه کلمه ازش حذف شده..قبلا اینجوری بود: واگویه ای از روزنوشتهای مرد مهربانی که (که) عشقش همان کودکان ساده ای هستند که بی دریغ دوست می دارند... اونجوری قشنگتر بود..هرچیزی اصلش قشنگتره.. [گل][لبخند]