روزهای سکوت!

نمی دونم چرا دستم به نوشتن نمی ره...

روزهای خوبیه در مجموع برای نوشتن... برای یادگاری گذشتن لااقل... برای تعریف کردن از روزهای خوب و خاطرات خوش... اما خوب بی دلیل و با دلیل دستم بهنوشتن نیست! البته کمی هم حوصله اش نیس!!!

/ 0 نظر / 16 بازدید