نازنین...!!!

سلام خدا...

 دلم گرفته... دور شدم از شما... دور تر از همیشه... چرایش را نمی دانم... بی حوصله...

حس می کنم این آیه را...  و زین الشیطان لهم اعمالهم!!

حس می کنم دور می شم... حتی کارهایی که روزی رنگ تو را داشتند این روزها ندارند... حتی از معلم بودن حس نزدیکی به تو را ندارم...!!! دورم از تو خدا...! نه می توانم دل به عبادت بسپارم و نه می توانم رهایت کنم...! آن بنده که حرص می خورد برای خدا نیست این روزها... ! بی قید شده ام... بدم میاید از خودم... از من بی خدا...! چیزی که مرا نگه می دارد همه امید با خداوندی خداست و حب اهل بیت... ! امیدی پوچ...

نارنین من...! خدای من... کمی هم به یاد ما باش...! که الیته هستی...! ناز می کنم خودم را ... چه کنم که جز این بلد نیستم!!!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید