روز ناگریز!

این روزها که زمان می کذردُ هر روز احساس می کنم کسی در باد مرا فریاد می زند. و احساس می کنم مرا از عمق جاده ای مه آلود کسی صدا می زند...

                                                           - یک آشنای دور...!!! -

و آهنگ صدای آشنای او مثل عبور نور. ومثل صدای آمدن روز است...

                                                                     ـ آن روز که ناگزیر می آید...!!! ـ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید