دریغ...

روزگاری است نه چندان دور... تو بودی و من... تو برای من و تو برای من...!! 

روزگاری است که نیستی! نه از آن من!  و نه حتی به قدر یک قلب مرده! 

روزگاری است که تلاش می کنم... تا نباشم ...حتی برای تو! حتی به همان فدر که احساس کنی کسی به تو می اندیشد و ازارت دهد!!! 

دریغ از تبریک روز معلم!!! چقدر تمام قد به انتظار پیامت ... لعنت به من! و دریغ از تو...!

/ 0 نظر / 17 بازدید