پنالتی!

100 هزار نفر یا شاید 10 هزار نفر... یا شایدم 1000 نفر...!  گیرم که هیچ کس هم پای گیرنده اش نیس... اصلا تو بگو 50 نفر نشسته اند و برای تو داد می زنند! نگاهت می کنند! بعضیهایشان دوستت دارند و حکما دیگرانشان نه! 

تو ایستاده ای لبه توپ! پشت ضربه ای !!! این که کدام سمت می زنی را نمی دانند!!! حتی عجیب تر اینکه گاهی خودت هم نمی دانی! نگرانی! مثل همه... نمی دانی چه می شود... بر فرض  که تو هم سویی را نشانه رفتی... او چه می کند ... نبض کار فقط به دل تو نیست! به نیت روبرویی...

.

.

همیشه از پنالتی زدن می ترسیدم! شک... دو دلی... میان دیدگان همه! میان نگاه او حتی...  

/ 2 نظر / 15 بازدید

http://songa.rzb.ir

دیوانه

خیلی بد بودددددددددددددد